Ko es pārstāvēšu?

  • Savu ideju
  • Savus atbalstītājus, kas par Tavu ideju būs atdevuši savu balsi
  • Savu reģionu  – vienu no 5 vēlēšanu apgabaliem  – Vidzemi, Latgali, Kurzemi, Zemgali vai Rīgu

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem