Jauniešu Saeimas vēlēšanu nolikums

 

JAUNIEŠU SAEIMAS VĒLĒŠANU NOLIKUMS  

I.Vispārīgie noteikumi

 

1. Jauniešu Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai ir izveidota mājaslapa www.jauniesusaeima.lv, kurā notiek kandidātu reģistrācija un balsošana par tiem.

2. Mājaslapas administrators ir Latvijas Republikas Saeima (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).

3. Lai kļūtu par Jauniešu Saeimas vēlēšanu kandidātu, jaunietis reģistrē savu profilu Jauniešu Saeimas mājaslapā www.jauniesusaeima.lv. Profila reģistrācija apliecina, ka jaunietis ir iepazinies ar Jauniešu Saeimas vēlēšanu nolikumu, un piekrīt tajā izvirzītajām prasībām un noteikumiem.

4. Jaunietim, kurš vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ir pienākums informēt vismaz vienu no vecākiem vai aizbildni par dalību Jauniešu Saeimas vēlēšanās (šā nolikuma 37.punkts), kā arī iepazīstināt ar Jauniešu Saeimas vēlēšanas nolikumu un izdarīt par to atzīmi, reģistrējot savu profilu.

5. Saskaņā ar Civillikuma 177.pantu, nekaitējot bērna tiesībām un nodrošinot to īstenošanu, vecākam vai aizbildnim ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt pārtraukt jaunieša, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, dalību Jauniešu Saeimas vēlēšanās vai Jauniešu Saeimā, tai skaitā prasīt nekavējoties pārtraukt ar to saistītu personas datu apstrādi.

6. Šajā nolikumā neregulētus jautājumus risina atbilstoši normatīvajiem aktiem, pasākuma organizatora lēmumiem un tiesību principiem.

7. Mājaslapas administrators patur tiesības bez brīdinājuma izdzēst tādus kandidātu profilus, kas pārkāpj šā nolikuma noteikumus, vai – ja tas nepieciešams, lai ievērotu normatīvos aktus par fiziskas personas datu apstrādi.

II. Vēlēšanu apgabalii

8. Jauniešu Saeimas vēlēšanām Latvija sadalāma piecos vēlēšanu apgabalos – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.

9. Rīgas vēlēšanu apgabalā ietilpst Rīgas pilsēta.

10. Vidzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Ādažu, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Babītes, Baldones, Beverīnas, Burtnieku,Carnikavas, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Garkalnes, Gulbenes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres, Olaines, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas, Varakļānu un Vecpiebalgas novads, kā Jūrmalas pilsēta un Valmieras pilsēta.

11. Latgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes novads, kā arī Daugavpils pilsēta un Rēzeknes pilsēta.

12. Kurzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novads, kā arī Liepājas pilsēta un Ventspils pilsēta.

13. Zemgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jēkabpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku un Viesītes novads, kā arī Jelgavas pilsēta un Jēkabpils pilsēta.


III. Tiesības kandidēt


14. Tiesības kandidēt ir ikvienam Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošam jaunietim, kas 2014.gada 25.aprīlī ir vismaz 15 gadus vecs un nav vecāks par 20 gadiem.

15. Kandidātu reģistrācija notiek mājaslapā www.jauniesusaeima.lv, izmantojot www.draugiem.lv pasi (lietotājvārds un parole).

16. Jauniešu Saeimā katrs kandidāts kandidē individuāli, vienlaikus piereģistrējot ideju, ko vēlas pārstāvēt Saeimā. Kandidātu skaits no katra vēlēšanu apgabala nav ierobežots.

17. Kandidātu reģistrācija notiek no 2014.gada 20.februāra pulksten 00:00 līdz 2014.gada 16.marta pulksten 23:59.

18. Kandidāta profilā mājaslapā www.jauniesusaeima.lv norādams kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija un apdzīvota vieta, izglītības iestāde, dzimšanas datums, cik pilni gadi būs 2014.gada 25.aprīlī, dzimums, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

19. Kandidātiem ir aizliegts sniegt (norādīt) nepatiesu informāciju. Kandidātiem savos profilos aizliegts ievietot nepieklājīga satura tekstu vai vizuālos materiālus, materiālus, kas aicina uz destruktīvu uzvedību, kā arī informāciju, kas būtu pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām morāles (ētikas) normām.

20. Kandidāts savu kandidatūru Jauniešu Saeimas vēlēšanās var atsaukt, izdzēšot savu profilu no mājaslapas www.jauniesusaeima.lv.


IV. Tiesības vēlēt


21. Tiesības vēlēt ir visiem, kuri ir reģistrējušies portālā www.draugiem.lv. Dalība vēlēšanās notiek, izmantojot www.draugiem.lv pasi (lietotājvārds un parole) bez vecuma ierobežojumiem.

22. Autorizēties balsošanai var ikviens, kam ir www.draugiem.lv profils. Balsošanai nepieciešams izmantot www.draugiem.lv pasi (lietotājvārds un parole).


V. Vēlēšanu kārtība


23. Jauniešu Saeimas vēlēšanas norisinās no 2014.gada 20.februāra pulksten 00.00 līdz 2014.gada 16.marta pulksten 23.59. Šajā laikā vienlaikus notiek kandidātu reģistrācija un balsošana par kandidātiem.

24. Balsošana ir aizklāta. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar www.draugiem.lv pasi. Kopīgais saņemtais balsu skaits par katru kandidātu ir publiski pieejams un atainots.

25. Vēlēšanu norises laikā kandidāti paši var rīkot vēlēšanu kampaņu, piemēram, sociālajos tīklos, savā izglītības iestādē, jaunatnes organizācijā, pašvaldībā, ievērojot normatīvos aktus un vispārpieņemtās morāles (ētikas) normas. Vēlētāji ar Jauniešu Saeimas kandidātu idejām var iepazīties mājaslapā www.jauniesusaeima.lv.

26. Katrs vēlētājs (identificēts pēc www.draugiem.lv pases) var nobalsot tikai par vienu kandidātu, bet savu izvēli vēlēšanu laikā drīkst mainīt, pārceļot balsi no viena kandidāta pie cita. Balss tiks tam kandidātam, pie kura idejas tā būs 2014.gada 16.martā pulksten 23.59.

27. Vēlētājam ir tiesības vēlēt par kandidātu no jebkura vēlēšanu apgabala.

28. Sūdzības par vēlēšanu norisi kandidāti un vēlētāji iesniedz mājaslapas administratoram, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@jauniesusaeima.lv. Sūdzības izskata mājaslapas www.jauniesusaeima.lv administratora pilnvarots darbinieks.


VI. Vēlēšanu rezultāti un Jauniešu Saeimas sanākšana


29. Vēlēšanu rezultātus publicē mājaslapā www.jauniesusaeima.lv nekavējoties pēc galīgo rezultātu noteikšanas, bet ne vēlāk kā 2014.gada 19.martā. Tāpat mājaslapā publicē informāciju par visām izmaiņām vēlēšanu rezultātos, kas var rasties saskaņā ar šo nolikumu.

30. Jauniešu Saeima sastāv no 100 deputātiem, kurus izraugās ņemot vērā balsošanas rezultātus pa apgabaliem.

31. Deputātu mandātu sadalījumu pa apgabaliem nosaka ņemot vērā Latvijas Republikas 11.Saeimas vēlēšanu rezultātus, proti, Jauniešu Saeimā iekļūst 30 kandidāti ar lielāko saņemto balsu skaitu no Rīgas vēlēšanu apgabala, 27 no Vidzemes, 15 no Latgales, 15 no Zemgales, 13 no Kurzemes vēlēšanu apgabala.

32. Ja vairāki kandidāti no viena vēlēšanu apgabala būs saņēmuši vienādu balsu skaitu, tad Jauniešu Saeimā iekļūs tas kandidāts, kurš vēlēšanām reģistrējies ātrāk.

33. Līdz 2014.gada 26.martam Jauniešu Saeimā ievēlētie deputāti apstiprina dalību pasākumā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un tālruņa numuru, nosūtot attiecīgo apstiprinājumu elektroniski uz info@jauniesusaeima.lv.

34. Ja tiek konstatēts, ka kāds no Jauniešu Saeimā ievēlētajiem jauniešiem ir sniedzis nepatiesu informāciju vai ievēlēts, pārkāpjot šā nolikuma prasības, tad Jauniešu Saeimā iekļūst nākamais kandidāts ar lielāko balsu skaitu no attiecīgā vēlēšanu apgabala.

35. Ja ievēlētais Jauniešu Saeimas deputāts atteicies piedalīties Jauniešu Saeimā vai nav izdevies vienoties par dalību Jauniešu Saeimā, viņa vietā stājas nākamais no tā paša vēlēšanu apgabala kandidējušais jaunietis, kurš saņēmis vislielāko balsu skaitu.

36. Ja kādā vēlēšanu apgabalā reģistrējušies mazāk kandidātu par pieejamo mandātu skaitu no attiecīgā vēlēšanu apgabala, tad Jauniešu Saeimā iekļūst jaunieši no citiem vēlēšanu apgabaliem ar nākamo lielāko saņemto balsu skaitu.

37. Jauniešu Saeimas pasākums notiek Rīgā 2014.gada 25.aprīlī Latvijas Republikas Saeimas telpās. Ierodoties uz pasākumu, visi jaunieši pasākuma organizatoriem iesniedz aizpildītu un parakstītu apliecinājuma oriģinālu dalībai Jauniešu Saeimā (1.pielikums). Jaunietis, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniedz aizpildītu, parakstītu un vismaz viena vecāka vai aizbildņa parakstītu apliecinājuma oriģinālu dalībai Jauniešu Saeimā.


VII. Personas datu apstrādes kārtība


38. Personas datu apstrāde noris saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

39. Kandidātu personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).

40. Kandidāts, reģistrējot savu profilu, dod piekrišanu, ka mājaslapā www.jauniesusaeima.lv sniegtie personas dati tiek izmantoti Jauniešu Saeimas norises nodrošināšanai, kā arī statistikas par vēlēšanu kandidātiem un vēlēšanu rezultātiem apkopošanai un publiskošanai.

41. Kandidātu personas dati, kas reģistrēti mājaslapā www.jauniesusaeima.lv sadaļā “Publiskā informācija” (kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija, apdzīvotā vieta un skola) ir pieejama visiem mājaslapas lietotājiem.

42. Informācija, kas sniegta mājaslapā www.jauniesusaeima.lv sadaļā “Privātā informācija” (dzimšanas datums, pilni gadi 2014.gada 25.aprīlī, dzimums, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) ir pieejami tikai personas datu pārzinim.

43. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu identitāte, ievērojot normatīvos aktus, tiek pārbaudīta pirms dalības Jauniešu Saeimas pasākumā 2014.gada 25.aprīlī. Šīs pārbaudes ietvaros kandidātam lūdz sniegt informāciju arī par viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu un izglītības iestādi (ja jaunietis nemācās izglītības iestādē, viņš norāda dzīvesvietas adresi), kā arī iesniegt vismaz viena vecāka vai aizbildņa parakstītu rakstveida piekrišanu jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā (ja jaunietis nav sasniedzis 18 gadu vecumu).

Apliecinājums dalībai 4.Jauniešu Saeimā

 

 

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem