Idejas reģistrēšana

Idejas reģistrēšana

Tāpat kā Saeimas vēlēšanu kampaņā, arī Jauniešu Saeimas vēlēšanu kampaņas laikā kandidāti sacenšas par vēlētāju atbalstu (Jauniešu Saeimas vēlēšanās balsot var ikviens, kam ir www.draugiem.lv profils). Jauniešu Saeimā katrs kandidē atsevišķi un programmas vietā ir viena ideja, kas kandidātam liekas svarīga, lai to risinātu valsts līmenī.

Ideja jāformulē par kādu no šiem tematiem:

  • Izglītība un kultūra
  • Veselība un sociālā aizsardzība
  • Tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība
  • Es un Eiropas Savienība
  • Mana ideja Latvijai 

Zemāk ierosmei sniegti daži piemēri, kāda veida tēmas varētu tikt skartas, – varbūt tie Tev palīdzēs saskatīt tieši to ideju, ko vēlētos pārstāvēt Jauniešu Saeimā!

• Izglītība un kultūra – karjeras veidošana, pieprasījuma – piedāvājuma atbilstība izglītības un darba tirgū, izglītības programmu un valsts politikas atbilstība jaunatnes politikai, izglītības sistēmas reformas nepieciešamība, kultūras jomas lomas palielināšana jauniešu izglītībā un līdzdalības veicināšanā u.c.

• Veselība un sociālā aizsardzība – veselīga dzīvesveida pasākumi, jauniešu atkarības problēmu mazināšana, sociālās nevienlīdzības starp jauniešiem mazināšana, jauniešu veselības uzlabošana ilgtermiņā, pašnāvību skaita jauniešu vidū mazināšana, zināšanu par kontracepciju vairošana, vienaudžu savstarpējās iecietības veicināšana skolās u.c.

• Tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība – jauniešu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana pašvaldībās, jauniešu nodarbinātības veicināšana, nepieciešamie atbalsta mehānismi nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai jaunatnes vidū, ieteikumi Latvijas tautsaimniecības attīstībai, kādas preces vai pakalpojuma ideja, ar ko Latvijai vajadzētu konkurēt ārvalstīs u.c.

• Es un Eiropas Savienība – kādas iespējas jauniešiem sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā, kādus pārrobežu pasākumus rīkot, piemēram, vides aizsardzībā, sadarbojoties ar citu Eiropas valstu jauniešiem, kā rosināt eiropiešu interesi par Latviju kā ceļojumu galamērķi u.c.

• Mana ideja Latvijai – šeit vari pievienot tās idejas, kuras ir ārpus pirmajiem četriem tematiem – tās var būt, piemēram, par to, kā stiprināt jauniešu piederības sajūtu savai pašvaldībai un valstij, kā motivēt palikt Latvijā gan jauniešus, gan citu paaudžu iedzīvotājus un citi ieteikumi, kā uzlabot dzīvi Latvijā.

Un tagad – sameklē pogu “KANDIDĒ!”. Reģistrējies ar savu www.draugiem.lv pasi! (Ja vēl neesi www.draugiem.lv, tad izveido savu profilu tajā)

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem