Deputātiem

Jauniešu Saeimas deputātu dienas kārtības apraksts

2014.gada 25.aprīlis

Jauniešu Saeimas darbs ir pietuvināts reālajam parlamenta darbam un likumu izstrādes procesam gan komisijās, gan Saeimas sēžu zālē. Jauniešu Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi Saeimas sēžu zālē, lai apstiprinātu mandātus un komisiju sastāvu. Sēdi vada Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, bet vietas Saeimas Prezidijā ieņem četri jaunieši, kuru idejas ieguvušas vislielāko balsu skaitu.

Jaunieši izstrādā arī četras deklarācijas par kurām diskutē nozaru komisijās. Pēc darba komisijās notiek otrā Jauniešu Saeimas sēde, kurā jaunieši debatē par komisiju sagatavotajiem priekšlikumiem deklarāciju pilnveidošanai.

 

Jauniešu Saeimas deklarācijas

Ar Saeimas priekšsēdētājas biroja un Saeimas Juridiskā biroja atbalstu tiek apkopotas 100 Jauniešu Saeimā ievēlēto deputātu Jauniešu Saeimas mājaslapā iesniegtās idejas četros deklarāciju projektos.

 

Jauniešu Saeimas pirmās sēdes norise

2014.gada 25.aprīlī Jauniešu Saeima sākas ar deputātu reģistrāciju. Pēc reģistrācijas Jauniešu Saeimas deputāti pulcējas Saeimas sēžu zālē. Jauniešu Saeimas pirmo sēdi atklāj Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc četrus balsu skaitītājus, Jauniešu Saeimas deputāti tos apstiprina ar balsojumu. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc Jauniešu Saeimas dalībniekus (vārdus, uzvārdus). Jauniešu Saeimas deputāti balso par Jauniešu Saeimas deputātu mandātu apstiprināšanu. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc četrus Jauniešu Saeimas Prezidija locekļus, un tie ieņem vietas Jauniešu Saeimas Prezidijā. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa paziņo Jauniešu Saeimas deputātu sadalījumu atbildīgajās Saeimas nozaru komisijās, nosaucot katras komisijas krāsu. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc četrus Jauniešu Saeimas deputātus, kas izvēlēti kā atbildīgo Saeimas nozaru komisiju līdzpriekšsēdētāji-referenti.

Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi, Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji un Jauniešu Saeimas atbildīgo nozaru komisiju līdzpriekšsēdētāji-referenti tiek noteikti, ņemot vērā balsojumu par iesūtītajām idejām (izvirzīti tie, par kuru idejām ir saņemts vislielākais balsu skaits un kuri ir apstiprinājuši savu dalību Jauniešu Saeimā).

Notiek debates un Jauniešu Saeimas deputāti balso par deklarāciju projektu nodošanu atbildīgajām nozaru komisijām. Debatēs var uzstāties viens Jauniešu Saeimas deputāts, runājot „par”, un viens – „pret”. Runas ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes par katru no četriem deklarācijas projektiem. Viens deputāts var runāt tikai par vienu deklarācijas projektu. Balsošanas rezultātā deklarācijas projektu nodod izskatīšanai vienā no komisijām. 

 

Jauniešu Saeimas deputātu darbs atbildīgajās komisijās 

Jauniešu Saeimā ir četras atbildīgās nozaru komisija.

Katrā komisijā izskata vienu deklarācijas projektu un apkopo priekšlikumus izskatīšanai Jauniešu Saeimas sēdē. Komisijas sēdi vada Saeimas atbildīgās komisijas priekšsēdētājs – Saeimas deputāts, kā arī viens no Jauniešu Saeimas deputātiem (kā komisijas līdzpriekšsēdētājs), kurš pēc tam ziņos (kā komisijas referents par deklarācijas projektu) Jauniešu Saeimas otrajā sēdē par komisijas atbalstīto deklarācijas projekta redakciju. Visi Jauniešu Saeimas deputāti tiek aicināti aktīvi iesaistīties komisiju darbā (piemēram, sniegt savus priekšlikumus, debatēt). Aktīvākajiem Jauniešu Saeimas deputātiem no katras komisijas būs iespēja tikt nominētiem „Nākotnes politiķa” titulam.

Atbildīgās Saeimas komisijas darbinieki (konsultanti) sagatavo dokumentus (pavadvēstuli un deklarācijas projekta priekšlikumu tabulu). Pavadvēstuli un deklarācijas projekta priekšlikumu tabulu adresē Prezidijam, bet dokumentus nodod Saeimas Dokumentu nodaļai pavairošanai, lai tos varētu izskatīt Jauniešu Saeimas otrajā sēdē.

Komisijas sēdē priekšlikums ir atbalstīts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Priekšlikumu var atbalstīt daļēji, un tad komisija to iekļauj citā atbalstītā priekšlikumā vai ņem vērā, formulējot savu priekšlikumu. Priekšlikums ir noraidīts, ja par to nobalso mazāk nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsis dalās vienādi, notiek pārbalsošana. Uz Jauniešu Saeimas otro sēdi iesniedzamajā priekšlikumu tabulā neietver priekšlikumus, kas iegūst mazāk par 1/3 komisijas locekļu balsu. 

Komisijas sēdes noslēgumā atbildīgās Saeimas komisijas vadītājs izskaidro komisijas līdzpriekšsēdētājam, kā ziņot Jauniešu Saeimas otrajā sēdē par komisijas atbalstītajiem priekšlikumiem - deklarācijas grozījumiem. 

 

Jauniešu Saeimas Prezidija sēde

Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi vada Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, un tajā piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi. Jauniešu Saeimas Prezidija darba kārtībā ir Jauniešu Saeimas otrās sēdes sasaukšana un darba kārtības apstiprināšana.

 

Jauniešu Saeimas otrās sēdes norise 

Jauniešu Saeimas otro sēdi vada Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Debates notiek par katru priekšlikumu, kas iesniegts par deklarācijas projektu. Debatēm ir jāpiesakās. Debašu ilgumu nosaka Jauniešu Saeimas Prezidijs, ņemot vērā iesniegto priekšlikumu skaitu. Pēc visu priekšlikumu izskatīšanas tiek balsots par katras deklarācijas pieņemšanu.

 

Noslēguma pasākums

Pēc Jauniešu Saeimas sēdes plānots svinīgs pasākums, kurā Jauniešu Saeimas deputāti saņem apliecinājumu par dalību Jauniešu Saeimā.

 

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem