4.Jauniešu Saeimas norises apraksts

4.Jauniešu Saeimas deputātu dienas kārtības apraksts

2014.gada 25.aprīlis

Jauniešu Saeimas darbs ir pietuvināts reālajam parlamenta darbam un likumu izstrādes procesam gan komisijās, gan Saeimas Sēžu zālē. Jauniešu Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi Saeimas Sēžu zālē, lai apstiprinātu mandātus un komisiju sastāvu. Sēdi vada Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, bet vietas Saeimas Prezidijā ieņem četri jaunieši, kuru idejas ieguvušas vislielāko balsu skaitu.

Jaunieši izstrādā arī četras deklarācijas par kurām diskutē nozaru komisijās. Pēc darba komisijās notiek otrā Jauniešu Saeimas sēde, kurā jaunieši debatē par komisiju sagatavotajiem priekšlikumiem deklarāciju pilnveidošanai.

Jauniešu Saeimas deklarācijas

Ar Saeimas Juridiskā biroja atbalstu apkopotas Jauniešu Saeimas mājaslapā iesniegtās idejas četros deklarāciju projektos:

1) „Par neatliekamiem pasākumiem cīņai pret apreibinošajām vielām”;

2) „Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu”;

3) „Par pamatzināšanām uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvas attīstīšanu”;

4) „Par individualizētu pieeju skolēnu vajadzībām izglītības sistēmā”.

Visi deklarāciju projekti ir pieejami Jauniešu Saeimas mājaslapā, un līdz 2014.gada 10.aprīlim plkst.23.59 Jauniešu Saeimas deputāti var iepazīties un izteikt priekšlikumus deklarāciju projekta grozījumiem. Priekšlikumi deklarāciju projekta grozījumiem jāiesūta uz e-pastu info@jauniesusaeima.lv, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un konkrētā deklarācijas projekta nosaukumu un punktu, kuru vēlas grozīt (iesniegtajiem priekšlikumiem jābūt precīzi formulētiem).

No 22.aprīļa deklarāciju grozījumiem iesūtītie priekšlikumi būs pieejami Jauniešu Saeimas mājaslapā.

 

Jauniešu Saeimas komisijas

Pasākuma dienā Jauniešu Saeimas deputāti strādās vienā no četrām komisijām: Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā vai Eiropas lietu komisijā, kurās skatīs vienu no deklarāciju projektiem. Jāņem vērā, ka katrā komisijā varēs darboties 25 Jauniešu Saeimas deputāti, tāpēc jaunieši, apstiprinot dalību Jauniešu Saeimas pasākumam un nosūtot dalības apliecinājumu uz info@jauniesusaeima.lv, aicināti norādīt visas komisijas prioritārā secībā no 1 līdz 4 (1 – pirmā prioritāte; 4 – pēdējā prioritāte). Ņemot vērā norādīto komisiju prioritāti un iegūto balsu skaitu vēlēšanās būs atkarīgs tas, kurā komisijā jaunietis darbosies pasākuma dienā. Jaunieši, kas ieguvuši visvairāk balsis strādās norādītajā pirmās prioritātes komisijā, savukārt pārējie attiecīgi iegūto balsu skaitam parējās prioritārā secībā. To, kurā komisijā darbosies katrs no Jauniešu Saeimas deputātiem, viņi uzzinās pēc 1.aprīļa.

Jauniešu Saeimas sēdes norise

25.aprīlī pulksten 9.00 sākas Jauniešu Saeimas deputātu reģistrācija Saeimas nama Lielajā vestibilā. Pulcēšanās Saeimas Sēžu zālē līdz pulksten 9.50. Jauniešu Saeimas sēde sāksies pulksten 10.00, un to atklās Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc 4 balsu skaitītājus, Jauniešu Saeimas deputāti tos apstiprina ar balsojumu.

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc Jauniešu Saeimas dalībniekus (vārdus, uzvārdus). Jauniešu Saeimas deputāti balso par Jauniešu Saeimas deputātu mandātu apstiprināšanu.

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc četrus Jauniešu Saeimas Prezidija locekļus, un tie ieņem vietas Jauniešu Saeimas Prezidijā.

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa paziņo Jauniešu Saeimas deputātu sadalījumu atbildīgajās komisijās, nosaucot katras komisijas krāsu. Ņemot vērā norādīto komisiju prioritāti un iegūto balsu skaitu vēlēšanās ir atkarīgs, kurā no četrām komisijām konkrēts deputāts darbojas. Par sadalījumu zināms jau iepriekš un komisijas krāsu var redzēt pēc dalībnieka krūšu zīmes.

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc četrus Jauniešu Saeimas deputātus, kas izvēlēti kā atbildīgo Saeimas nozaru komisiju līdzpriekšsēdētāji-referenti.

Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi, Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji un Jauniešu Saeimas nozaru komisiju līdzpriekšsēdētāji–referenti tiek noteikti, ņemot vērā balsojumu par iesūtītajām idejām (izvirzīti tie, par kuru idejām ir saņemts vislielākais balsu skaits un kuri ir apstiprinājuši savu dalību Jauniešu Saeimā).

Notiek debates un Jauniešu Saeimas deputāti balso par deklarāciju projektu nodošanu atbildīgajām komisijām. Debatēs var uzstāties viens Jauniešu Saeimas deputāts, runājot „par”, un viens – „pret”. Runas ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes par katru no četriem deklarācijas projektiem. Viens deputāts var runāt tikai par vienu deklarācijas projektu. Balsošanas rezultātā deklarācijas projektu nodod izskatīšanai vienā no komisijām.

Jauniešu Saeimas deputātu darbs atbildīgajās komisijās

Jauniešu Saeimā ir četras atbildīgās komisijas:

1) Izglītības, kultūras un zinātnes komisija;

2) Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija;

3) Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija;

4) Eiropas lietu komisija.

Katrā komisijā izskata vienu deklarācijas projektu un apkopo priekšlikumus izskatīšanai Jauniešu Saeimas otrajā sēdē. Komisijas sēdi vada Saeimas atbildīgās komisijas priekšsēdētājs vai komisijas deputāts, kā arī viens no Jauniešu Saeimas deputātiem kā komisijas līdzpriekšsēdētājs un komisijas referents, kurš ziņos par komisijas atbalstīto deklarācijas projekta redakciju Jauniešu Saeimas otrajā sēdē. Visi Jauniešu Saeimas deputāti tiek aicināti aktīvi iesaistīties komisiju darbā (piemēram, sniegt savus priekšlikumus, debatēt). Aktīvākajiem Jauniešu Saeimas deputātiem no katras komisijas būs iespēja tikt nominētiem „Nākotnes politiķa” titulam.

Komisijas sēdē priekšlikums ir atbalstīts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Priekšlikumu var atbalstīt daļēji, un tad komisija to iekļauj citā atbalstītā priekšlikumā vai ņem vērā, formulējot savu priekšlikumu. Priekšlikums ir noraidīts, ja par to nobalso mazāk nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsis dalās vienādi, notiek pārbalsošana. Uz Jauniešu Saeimas sēdi iesniedzamajā priekšlikumu tabulā neietver priekšlikumus, kas iegūst mazāk par 1/3 klātesošo komisijas locekļu balsu.

Atbildīgās Saeimas komisijas darbinieki (konsultanti) sagatavo dokumentus -pavadvēstuli un deklarācijas projekta priekšlikumu tabulu. Pavadvēstuli un deklarācijas projekta priekšlikumu tabulu adresē Jauniešu Saeimas Prezidijam, bet dokumentus nodod Saeimas Dokumentu nodaļai pavairošanai, lai tos varētu izskatīt Jauniešu Saeimas otrajā sēdē.

Komisijas sēdes noslēgumā atbildīgās Saeimas komisijas vadītājs izskaidro komisijas līdzpriekšsēdētājam – referentam, kā ziņot Jauniešu Saeimas otrajā sēdē par komisijas atbalstītajiem priekšlikumiem deklarācijas grozījumiem.  

Jauniešu Saeimas Prezidija sēde

Pusdienlaikā notiek Jauniešu Saeimas Prezidija sēde, ko vada Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, un tajā piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi. Jauniešu Saeimas Prezidija darba kārtībā ir Jauniešu Saeimas otrās sēdes sasaukšana un darba kārtības apstiprināšana.

Jauniešu Saeimas otrās sēdes norise

Jauniešu Saeimas sēdi vada Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Debates notiek par katru priekšlikumu, kas iesniegts par deklarācijas projektu. Debatēm ir jāpiesakās. Debašu ilgumu nosaka Jauniešu Saeimas Prezidijs, ņemot vērā iesniegto priekšlikumu skaitu. Pēc visu priekšlikumu izskatīšanas tiek balsots par katras deklarācijas pieņemšanu.

Noslēguma pasākums

Pēc Jauniešu Saeimas sēdes plānots svinīgs pasākums, kurā Jauniešu Saeimas deputāti saņems apliecinājumu par dalību Jauniešu Saeimā un Saeimas komisiju priekšsēdētāji pasniegs balvas titula „Nākotnes politiķis” ieguvējiem.

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem