4.Jauniešu Saeimas darba kārtība

4.Jauniešu Saeimas darba kārtība

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.JAUNIEŠU SAEIMA
2014.gada 25.aprīlis
Latvijas Republikas Saeima

Darba kārtība

 

 

8.00 Jauniešu Saeimas dalībnieku (Prezidija locekļu, komisiju līdzpriekšsēdētāju, balsu skaitītāju) apmācība
 Norises vieta – Saeimas Viesu zāle, Jēkaba iela 11

9.00 Jauniešu Saeimas deputātu reģistrācija
 Norises vieta  Saeimas Lielais vestibils, Jēkaba iela 11
 (Ieeja pa lielajām Saeimas durvīm no Jēkaba baznīcas puses,
 personām ar kustību traucējumiem – dienesta ieeja no Jēkaba ielas puses)


10.00 – 11.00 Jauniešu Saeimas pirmā sēde
 Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa atklāj un vada sēdi
 Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji ieņem savu vietu
 Tiek apstiprināti Jauniešu Saeimas deputātu mandāti
 Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi ieņem savu vietu
 Tiek apstiprinātas Jauniešu Saeimas komisijas
 Komisijām tiek nodoti deklarāciju projekti:

    1) „Par neatliekamiem pasākumiem cīņai pret apreibinošajām vielām”
    2) „Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu”
    3) „Par pamatzināšanām uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvas attīstīšanu”
    4) „Par individualizētu pieeju skolēnu vajadzībām izglītības sistēmā”

 Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11


KOLEKTĪVĀ FOTOGRAFĒŠANĀS KOPĀ AR SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU


11.00 – 12.50 Darbs komisijās
    • deklarācija „Par neatliekamiem pasākumiem cīņai pret apreibinošajām vielām”
      Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija (DZELTENA)
      Norises vieta – 106.telpa, Jēkaba iela 10/12

    • deklarācija „Par jauniešu nodarbinātības veicināšanu”
      Eiropas lietu komisija (ZAĻA)
      Norises vieta – 118.telpa, Jēkaba iela 16

    • deklarācija „Par pamatzināšanām uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvas attīstīšanu”
      Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija (SARKANA)
      Norises vieta – 409.telpa, Jēkaba iela 10/12
    • deklarācija „Par individualizētu pieeju skolēnu vajadzībām izglītības sistēmā” 
      Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (ZILA)
      Norises vieta – 407.telpa, Jēkaba iela 16


12.50 – 14.00 Pusdienas
 Norises vieta – Saeimas ēdnīca, Jēkaba iela 11


13.40 – 14.00 Jauniešu Saeimas Prezidija sēde
 Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa vada sēdi
 Sēdē piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi
 Darba kārtība: Jauniešu Saeimas sēdes sasaukšana plkst.14.00 un sēdes darba kārtības sastādīšana un
 apstiprināšana

 Norises vieta – 314.telpa  Saeimas priekšsēdētājas apspriežu telpa, Jēkaba iela 11


14.00 – 16.00 Jauniešu Saeimas otrā sēde
 Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa atklāj un vada sēdi
 Darba kārtība: četru deklarāciju projektu izskatīšana

 Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11


16.30 – 17.00 Svinīgs noslēguma pasākums
 Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa sveic un apbalvo pasākuma dalībniekus
 Saeimas komisiju priekšsēdētāji sveic un apbalvo titula „Nākotnes politiķis” ieguvējus

 Norises vieta – Saeimas Sarkanā zāle, Jēkaba iela 11

 

 

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem